My Photo
Name:
Location: KL, Malaysia

Monday, October 02, 2006

Sunnah Nabi: Kelebihan Surah Yassin

Sumber: http://muslimdelft.nl/titian_ilmu/hadits/index.php

Sayyiduna Ma'aqal ibn Yassaar (radiyAllau 'anhu) meriwayatkan bahawa Rasulullah (sallAllahu 'alayhi wasallam) bersabda, "Yasin adalah kalbu dari Al Quran. Tak seorangpun yang membacanya dengan niat menginginkan Akhirat melainkan Allah akan mengampuninya. Bacalah atas orang-orang yang wafat di antaramu." (Sunan Abu Dawud).

Imaam Haakim mengklasifikasikan hadits ini sebagai Sahiih (Autentik), di Mustadrak al-Haakim juz 1, halaman 565; lihat juga at-Targhiib juz 2 halaman 376

0 Comments:

Post a Comment

<< Home